İNTERNET ŞUBESİ

1. Teminat Mektupları    

Geçici Teminat Mektubu       3 aylık     %1

                                               Yıllık        %4

                                               Asgari     TL.150.-

Kati teminat Mektubu           3 aylık     %1

                                               Yıllık        %4

                                               Asgari     TL.150.-

Süresiz Teminat Mektubu      Yıllık        %4

Not 1.Hesaplanan teminat mektubu komisyonu TL.150.-‘den az ise asgari komisyon miktarı olan TL.150.- tahsil edilecektir.

Not 2.Teminat mektubu komisyonları yıllık peşin olarak mektup tanzim edildikten hemen sonra müşteriden tahsil edilecektir.

Not 3.Süresiz teminat mektubu komisyonları da her yıl başında peşin olarak tahsil edilir.

2.Çek Defteri

10 Yapraklı             TL.35.-+Bsiv

20 Yapraklı             TL.55.-+Bsiv

40 Yapraklı             TL.65.-+Bsiv

3.Banka Çeki Çıkarma

Banka çeki çıkarma TL.150.-+Bsiv

Çeke ‘’Good for Payment mühürü  TL.50.-+Bsiv

4.İade Çek Masrafları (Bizim ve Yabancı)

İade Gelen Çekler   TL.60.-+Bsiv

İade Giden Çekler   TL.60.-+Bsiv

5.İpotek İşlemleri

İpotek Koyma         TL.250.-+Bsiv

İpotek Kaldırma      TL.250.-+Bsiv

6.Araç İşlemleri

Rehin Koyma          TL.150.-+Bsiv

Rehin Kaldırma       TL.150.-+Bsiv

7.Dava Dosyaları

Dava Hazırlık Komisyonu       TL.100.-+Bsiv

8.Değerlendirme İşlemleri

Taşınmaz Mal        Ekspertiz ücreti+TL.60.-+Bsiv

Araç                        Ekspertiz ücreti+TL.60.-+Bsiv

9.Referans Mektupları

Referans Mektubu ve Benzeri Yazılar   TL.150.-+Bsiv

Muhasebe Bürolarına Verilen Yazılar   TL.50.-+Bsiv

10.İhbar Ücretleri

Bireysel İhbarname                TL.60.-+Bsiv

Bireysel Birinci İhbarname TL.80.-+Bsiv

Bireysel İkinci İhbarname TL.100.-+Bsiv

Ticari İhbarname Tl.150.-+Bsiv

Ticari Birinci İhbarname TL.250.-+Bsiv

Ticari İkinci İhbarname Tl.250.-+Bsiv

11.Giden – Gelen havale Masrafları

EÖS (Elektronik Ödeme Sistemi)

Gelen      TL.5.-+Bsiv

Giden      TL.1-100,000  TL.10.-+Bsiv Min.-%0,1+Bsiv Max

                TL.100,001-500,000 %0,1+Bsiv –Max.250+Bsiv

                Tl.500,001-ve üzeri  %0,1+Bsiv

Yurtdışı Giden Transferler

Giden Havale (5,000’e Kadar)

Usd,Eur,TL,Gbp      15.-+Bsiv

Giden Havale (5,000 ve Üzeri)

Usd,Eur,TL,Gbp      %0,5(binde beş)+Bsiv

Yurtdışı Gelen Transferler

Gelen Havale (5,000’e Kadar)

Usd,Eur,TL,Gbp      15.-+Bsiv

Gelen Havale (5,000 ve Üzeri)

Usd,Eur,TL,Gbp      %0,3(binde üç)+Bsiv

Not : Tüm yurtdışı transferlerde muhabir banka masrafı ekstradır.

12.Takas saklama Hizmeti

%1 + Bsiv + Muhabir Banka Masrafı

13.Muhasebe Harçları

Üç ayda bir TL.100.- (Muhasebe ve Ekstre Harcı)

14.Kredi Hesap Açılış Komisyonu

% 2

15.Erken Kapama Komisyonu

% 1 Bir yıldan az kalmışsa

% 2 Bir yıldan fazla ise

 

2018 © FİBK, Tasarım ve Uygulama Setup34 Digital. Tüm Hakları Saklıdır.